Arama yapmak için F3 e basabilirsiniz.
   
 
  Demokrasi Yönetimi

Demokratik   yönetimin  yada demokrasinin tabiri yada  tanımı   net   bir  hüvviyete  sahip  değildir. Ancak demokratik   yönetimin  esaslarına  ve   içinde  barındırması gerekenlere bakılacak olunursa  tanımı  ortaya çıkacaktır.

Demokratik yönetim;

 

 • Çoğunluğun yönetimi

   

   

 • Azınlık  haklarını   güvenceye   alan   yönetim ;

   

   

 • Fakirin yönetimi;

   

   

 •  Sosyal eşitsizliği yok etmeye çabalayan  yönetim ;

   

   

 • Fırsat  eşitliği  sağlamaya   çalışan   yönetim ;

   

 • Kamu  hizmetinde  bulunmak için  halkın  desteğine  dayanan   yönetim .

  Demokrasi  yada  demokratik   yönetimgünümüz   anlamıyla   bir   hükümet   şekli   olduğu   gibitoplum   hayatını düzenleme   bakımından   bir  kurallar bütünüdür. Demokraside  soy , sop,  servetırk   ve  benzeri  özellikler hiçbir şahsa,  başkalarına   karşı  üstünlük  sağlamazGerçek   bir   demokratik   yönetimlerde , fertler  arasında büyük  çapta  ekonomik   farklılıklar  olmaz.

  Demokratik   yönetimdiğer   taraftan , fertlerin  hükümet  baskısı  altında   kalıp  ezilmelerini de önler. Demokrasi   yönetimindeherkesin   konuşmabasın - yayın   ve   din  hürriyeti vardır. Ayrıca, kanunlara  aykırı olmamak kaydıyla yürürlükteki hükümete muhalefet etme, icraatlarını serbestlikte tenkit  ve  tasvib etme hakkı  da vardır.  Tek   partili   sistemdedoğu  bloku  halk  demokrasilerinde (komünizmde)  ve  totaliter demokrasilerde bu haklar  yokturDemokratik   yönetimdekanun   karşısında   herkes   eşit   sayılır . Kanunlara aykırı  olmamak  şartıylaherkes   görüşlerini  serbestçe açıklayabilir.
Online Sayısı
 
Facebook Beğen
 
Online Sayısı
 
Toplam Ziyaret
 
Durum
 
Hazırlayan
 
Nedim Yıldırım
 
Bugün 19 ziyaretçi girdi.
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol