Arama yapmak için F3 e basabilirsiniz.
   
 
  Türkiyenin Coğrafi Özellikleri

BÖLGE ÖZELLİKLERİ


Bir bölgenin belirlenmesinde iki temel unsur göz önüne alınır:
Bölgenin fiziki özellikleri;
Bölgenin, beşeri ve ekonomik özellikleri.
Bir bölgenin fiziki özellikleri arasında, o bölgenin coğrafi konumu, yüzey şekilleri, iklim ve bitki örtüsü bulunur.
Bir bölgenin beşeri ve ekonomik özellikleri arasında, o bölgenin nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetleri bulunur.
Bölgenin yüzey şekilleri olan dağların yükseklikleri, sıralanışı, düzlüklerin oranı ve akarsuların etkisi bir coğrafi bölgeyi belirlemede çok önemli bir rol oynar.
Bir bölgenin belirlenmesinde iklim de önemli bir rol oynar. İklim, nüfusun dağılışını da etkiler.
Bölgenin ekonomik faaliyetleri de önemlidir.


MARMARA BÖLGESİ

Marmara Bölgesi’nin sınırları çizilirken şu faktörler göz önüne alınmıştır:
Marmara Denizi’nin çevresinde yer alan ve denizin etkisinin ulaştığı yörelerin benzer özellikler göstermesi;
Yüksekliği az olan ova ve yaylaların geniş yer tutması;
Karadeniz iklimi ile Akdeniz iklimi arasında geçiş özelliği göstermesi;
Bölgenin ve ülkemizin sanayisi en gelişmiş illerinin bu bölgede yer alması;
Bölgede sanayi, ticaret ve ulaşım olanaklarının çok gelişmiş olması;
Marmara Bölgesi’nin bir başka özelliği de çok sayıda göl barındırıyor olmasıdır...

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi’nin sınırları çizilirken şu faktörler göz önüne alınmıştır:
Ege Denizi’nin çevresinde yer alan ve denizin etkisinin ulaştığı yörelerin benzer özellikler göstermesi;
Dağların kıyıya dik olarak uzanması;
Bu dağların arasında çöküntü ovalarının yer alması;
Ilıman Akdeniz ikliminin iç kesimlere kadar sokulabilmesi;
Kıyıların çok girintili çıkıntılı olması;
En önemli ihracat limanlarından biri olan İzmir’in bu bölgede bulunması;
Nüfusun kıyı kesiminde yoğunlaşması...

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesi’nin sınırları çizilirken şu faktörler göz önüne alınmıştır:
Batı ve Orta Toros Dağları’nın kıyıya paralel uzanması ve bir set gibi kıyının hemen ardında yükselmesi;
Dağların hemen yükselmesi nedeniyle kıyı ovalarının genellikle dar olması (Çukurova hariç);
Bütün bölgede tipik Akdeniz ikliminin görülmesi;
Bütün bölgede tipik Akdeniz bitki örtüsünün görülmesi;
Kıyıların çok girintili çıkıntılı olmaması;
Türkiye’nin en büyük ovası olan Çukurova’nın bu bölgede bulunması;
Nüfusun kıyı kesiminde ve tarım-sanayinin geliştiği kent merkezlerinde yoğunlaşması...

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu Bölgesi’nin sınırları çizilirken şu faktörler göz önüne alınmıştır:
Bölgenin neredeyse tamamının ova ve yaylalar tarafından kaplanması;
Bu ova ve yaylaların dağlarla çevrili olması;
Bölgenin en büyük gölü olan Tuz Gölü’nün bulunması;
Bütün bölgede tahıl üretiminin yaygın olması;
Bütün bölgede tipik kara ikliminin görülmesi;
Başkent Ankara’nın bu bölgede yer alması;
Kızılırmak’ın bütün bölgeyi bir yay gibi kıvrılarak dolaşması;
Bölgede, Tuz Gölü dışında fazla göl bulunmaması...

KARADENİZ BÖLGESİ

Karadeniz Bölgesi’nin sınırları çizilirken şu faktörler göz önüne alınmıştır:
Kuzey Anadolu Dağları’nın kıyıya paralel uzanması;
Kıyının hemen ardından yükselen dağlar nedeniyle geniş ova ve yaylaların bulunmaması;
Karadeniz kıyılarının girintili çıkıntılı olmaması;
Bütün bölgede yağışlı Karadeniz ikliminin görülmesi;
Bütün bölgede gür ormanların bulunması;
Bölgede çay ve fındık gibi yalnızca bu yöreye özgü bitkilerin yetişebilmesi;
Nüfusun kıyıyı takip eden otoyol boyunca yoğunlaşması;
Bölgede balıkçılığın yaygın olarak yapılması...

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu Bölgesi’nin sınırları çizilirken şu faktörler göz önüne alınmıştır:
Bölgenin ortalama yüksekliğinin fazla olması;
Bölgenin deniz etkisinden uzak olması;
Bölgenin çok dağlık olması. Türkiye’nin en çok volkanik dağlarının ve en yüksek zirvelerin bu bölgede olması;
Bu dağlar arasında yüksek ova ve yaylaların yer alması;
Bütün bölgede kara ikliminin hakim olması;
Bölgede nüfusun az ve yerleşmenin seyrek olması;
Bölgede en önemli ekonomik faaliyetin hayvancılık olması; sanayi ve turizmin gelişmemiş olması;
Bölgede bulunan çok sayıda baraj sayesinde enerji üretiminin yoğun olması...

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sınırları çizilirken şu faktörler göz önüne alınmıştır:
Buharlaşmanın çok olması nedeniyle, bölgenin çok sıcak ve kurak olması;
Güneydoğu Toroslar’ın güneyinde ova ve yaylaların geniş bir alan kaplaması;
Bölgenin orta kesiminde, sönmüş bir volkan olan Karacadağ’ın; doğu kesiminde ise Mardin Dağları’nın yer alması.
Batı kesiminde Akdeniz ikliminin görülmesi;
Bölgenin hakim bitki örtüsünün bozkır olması;
Bölgede nüfusun az ve yerleşmenin seyrek olması;
Bölgede en önemli ekonomik faaliyetin hayvancılık ile sınırlı olması...


Read more: 
http://donemodevim.blogspot.com/2012/09/turkiyenin-cografi-bolgeleri-ve.html#ixzz2SoptXk5y
Online Sayısı
 
Facebook Beğen
 
Online Sayısı
 
Toplam Ziyaret
 
Durum
 
Hazırlayan
 
Nedim Yıldırım
 
Bugün 22 ziyaretçi girdi.
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol