Arama yapmak için F3 e basabilirsiniz.
   
 
  Tarımcılık

Türkiyede Tarım Hakkında Bilgi

Tarım denince akla tarla bahçe işleri gelir. topraktan ekme dikme yoluyla elde edilen ürünlere  tarım  ürünleri  denir. türkiye arazilerinin 1/3 tarım amaçlı kullanılır. yurdumuzda çalışan nüfuzun  yarısına  yakını tarımla uğraşır. dolayısıyla tarım ülkemiz için çok önemli  bir  geçim kaynağıdır.

uzun yıllar boyunca ihracatımızın % 80′ den çoğunu tarım  ürünleri   oluşturmuştur . son yıllarda bu oran % 25′in Altına düşmüştür. ama bu azalmanın sebebi sattığımız tarım ürünlerinin  azalmış olması değildir. tam tersine tarım  ürünleri  satışımız da artmış buna karşın sanayi mallarının payı hızla çoğaldığı için Toprak  ürünlerinin  ikinci plana düşmüştür.

ülkemiz günümüzde geniş tarım  alanları  bol çeşitli  ürünleri  yüksek üretim miktarı ve çalışkan çiftçisi  ile  bütün dünyada  kendi kendini besleyebilen ayrıca dışarıya da  ürün  satan  şanslı  ülkelerdendir.  dünyada  böyle ülkelerin sayısı çok azdır.
Türkiye son yıllarda önemli gelişmeler göstermiş özellikle son 50- 60 yıl içinde ihtiyaç fazlası  ürünler yetiştirmiştir. Cumhuriyetimizin kurulduğu yıllarda
Türkiye kendini besleyemez durumda idi. dışardan Tahıl ekmeklik Un hatta  Limon  alıyordu. ülkemizde çay muz şeker pancarı yetiştirilmiyordu. ekilen Topraklar azdı. tarım ilkel metotlarla yapılıyordu. suni gübre tarım makineleri kullanılmıyordu. Sulu tarım çok sınırlı idi. verim ve üretim çok düşüktü. ona rağmen halkın % 80 gibi  bir  kısmı tarımla uğraşıyordu.

son yıllarda tarım  alanları  çok genişledi. meselâ 1938′de ekili ve ve dikili  alanlar  türkiye yüzölçümünün %19′u kadar  bir  yer kaplıyordu. bu oran günümüzde % 36 olmuştur. bundan başka bağlar bahçeler ve  sebze yetiştirilen Topraklarda da büyük artış oldu. bu durum tarımın gelişmesine  bir  etkendir.

tarımsal gelişmeyi sağlayan başka sebepler de var. devletin çiftçiye kredi sağlaması satış ve Pazarlama işlerinde  faydalı  olan büyük kooperatiflerin kurulması devlet çiftçileri yol Su Elektrik  konusunda  köye götürülen  hizmetler  bu kalkınmada önemli rol oynamıştır. ayrıca yapılan barajlarda sulu tarım  alanlarının genişlemesi sana i gübre ve tarım ilaçlarının kullanılması iyi cins tohumluk dağıtımı da üretimin ve verimin artmasında önemli  bir  etken olmuştur.
Türkiye’mizin bugün  dünyanın  önemli tarım ülkeleri arasına girmesinin sebepleri bunlardır. türkiye topraklarından yararlanma oranları

ülkemizde tarıma elverişli Toprakların tamamından yararlanılmamaktadır. topraklarımızdan yararlanma oranı daha çok iklim ve yer şekilleri özelliklerine bağlıdır. ülkemizde yüksek dağlık kesimler geniş olan dağlar. dik yamaçlar çoktur. buralarda topraktan  faydalanma  çok kısıtlıdır. buna göre ülkemiz arazisinin % 36′sı orman ve % 60′sı diğer alanlar (yerleşim birimleri tarıma elverişsiz çıplak kayalıklar gibi ) dır.tarımdaki makineleşmenin etkisiyle çayır ve otlakların alanı daralırken tarım alanlarımız genişlemektedir bölge yüzölçümüne göre ekili dikili alanların oranları

1.Marmara bölgesi : % 30
2.iç Anadolu bölgesi : % 27
3.ege bölgesi : % 24
4.g. doğu Anadolu bölgesi : % 20
5.Akdeniz bölgesi : % 18
6.Karadeniz bölgesi : % 16
7.doğu Anadolu bölgesi : % 10
Türkiye’ de tarımı etkileyen faktörler

1) sulama
her Bitkinin suya ihtiyacı vardır. toprak bitkisine göre uygun zamanlarda ve yeterince sulanmalıdır. sulanmayınca topraktan yeterli ürün alınamaz.
Türkiye tarımında en büyük sorun sulama sorunudur. tarımda sulama ihtiyacına en fazla olduğu bölgemiz g.doğu
Anadolu bölgesi iken bu sorunun en az olduğu bölgemiz ise Karadeniz bölgesidir. ülkemizde önemli barajlar yapılmıştır.bunların sayısı daha da çoğaltılmalıdır.
sulama sorunu çözüldüğünde;
•üretim artar.
•nadas olayı ortadan kalkar.
•tarımda iklime bağlılık büyük oranda azalır.
•üretimde süreklilik sağlanır.
•üretim dalgalanmaları önlenir.
•yılda birden fazla ürün alınabilir. bu konuda en şanslı bölgemiz Akdeniz en şanssız bölgemiz doğu
Anadolu’ dur.
•daha fazla sebze tarımı yapılmayan yerde bu artar.
•tarımda ürün çeşitliliği artar.
•köyden kente göçler azalır.

2)gübreleme
gübreleme eksik olan besin Maddelerini toprağa verme işidir. tarım da sulama sorunu çözüldükten sonra üretimi daha da artırmak için gübre kullanımı arttırılmalıdır. toprak için en faydalısı doğal gübredir. ancak bu yeterli olmadığı için sun’ î gübre kullanılır. ülkemizde üretimi az olduğu için çeşitli ülkelerden gübre ithal ederiz.

3) tohum ıslahı
tarımsal üretimde kaliteli tohumun kullanılması çok önemlidir. sulama ve gübre sorunu çözüldükten sonra verimi daha da arttırmak için kaliteli tohum kullanılmalıdır.
Türkiye’de kaliteli tohum üretme konusunda devlet üretme çiftlikleri ve tohum ıslah istasyonları çalışmalar yapmaktadır.

4) makina kullanımı
makine kullanımı tarımda ürünü artırmanın önemli unsurlarından biridir. son zamanlarda tarım makineleri hızla çoğalmıştır. buna bağlı olarak da tarım üretimimiz artmıştır.
tarım yurdumuzda gelişebilmesi için ayrıca zirai mücadele yapılmalı toprak bakımı toprak analizi çiftçiyi destekleme gibi unsurlar rol oynar. çiftçi eğitilmeli ve kredi desteği sağlanmalıdır.

destekleme alımı ve pazar

çiftçinin elverişsiz piyasa şartlarından olumsuz etkilenmemesi için devlet bazı ürünlerde destekleme alımı yapmaktadır.

destekleme alımı
devletin çiftçinin malını belirli bir taban fiyat üzerinden alması olayıdır.destekleme alım yapılan ürünler:pamuk tütün ş. pancarı Buğday çay fındık k. üzüm k. incir k. kayısı haşhaş gibi dayanıklı ve sanayiye dayalı ürünlerdir.destekleme alımı yapılan ürünlerin üretiminde dalgalanmalar az olur ve fiyatı sürekli artar.

tarım ürünleri
Tahıllar buğday
tahıl ekim alanının %73′ini oluşturur. buğday halkın temel besin maddesi ola Ekmeğin ham maddesi olduğu için ülkemizde çok önemli bir bitkidir. buğday yetime döneminde yağış ister olgunlaşma ve hasat döneminde kuraklık ister. dolayısıyla
Karadeniz’de yetişmez. doğu Anadolu’nun yüksek erlerinde de tarımı yapılmaz. üretimin en fazla olduğu bölgemiz iç
Anadolu %31)dur. il olarak ise Konya Ankara Adana’dır.

arpa
buğdaydan sonra tahıllar içinde ikinci sıradır. en fazla hayvan yemi ve biranın ham maddesi olarak kullanılır. en çok iç
Anadolu ve g. doğu Anadolu da ekilir.

mısır
sıcak ve nemli iklim bölgelerinin bitkisidir. yaz Bitkisi olduğu için yaz yağışları önemlidir. yağışların yeterli olmadığı yerlerde sulamalı olarak yetişir.
Karadeniz bölgesi halkının temel besin maddesidir. ekim alanları yaygındır. en çok
Akdeniz bölgesi’nde üretimi yapılır.

pirinç
çeltik bitkisinden elde edilir. çeltik hem ülkemizde hem de dünyada önemli bir kültür bitkisidir. çeltiğin tarımı su içinde yapılır. en uygun tarım bölgeleri akarsu boylarındaki düzlükler ile sulak ovalardır.Çukurova’nın aşağı kesiminde amik ovası
Meriç deltası çarşamba ve Bafra ovaları çeltik tarımı için uygundur.

çavdar ve yulaf
kıraç topraklarda yetişe bilir. Yulaf serin ve nemli bölgelerde de yetişebilir. en fazla üretimi yapıldığı yer iç
Anadolu’dur.baklagiller

mercimek
kuraklığa dayanır. en çok g. doğu Anadolu’da yetiştirilir (kırmızı mercimek). ikinci sırada yeşil Mercimek üretimiyle iç
Anadolu’dur.

fasulye
sulanabilen her yerde yetişebilir.

sanayi bitkileri
tütün
tütün üretiminde Türkiye dünya piyasasında tanınmış bir ülkedir. ihraç ürünlerimiz arasındadır. her bölgede yetiştirilebilir. ancak üretimi devlet tarafından sınırlandırılmıştır. üretim sırası 1.ege bölgesi (Manisa
İzmir aydın Muğla denizli uşak çevresi); 2.g. doğu Anadolu; 3. Karadeniz bölgesidir.

şeker pancarı
yurdumuzda tarımı 1925′te uşak’ta başlamıştır. ülke ekonomisi için önemlidir.suyundan şeker posasından hayvan yemi yapılır. ılıman iklimde yetişir. ülkemizde geniş bir alanda üretimi yapılır. ancak kıyı bölgelerimizde daha fazla gelir getiren ürünler üretildiği için tarımı yapılmaz.

pamuk
önemli ihraç ürünlerimizdendir. pamuklu dokuma sanayinin önemli ham maddesidir. alüvyol toprakları sever ayrıca sıcaklığa ihtiyacı vardır. yetişme döneminde bol su hasat zamanında yağışsız Hava ister. üretimin büyük bir kısmı ege bölgesi ile
Akdeniz bölgesi’nde yetişir. özellikle Çukurova Ceyhan ovası ile Antalya bölümü kıyı kesiminde yetiştirilir.
Iğdır ovası ve g. doğu Anadolu’da da pamuk üretilir. ülkemiz dünyanın sayılı pamuk üreticilerindendir.

çay
tropikal iklim bitkisindendir. Sıcaklık bol yağış isten ve nemli hava isteyen bir Ağaç çıktır. yurdumuzda çaya uygun en iyi yetiştirme şartları d.
Karadeniz bölümü’dür. rize başta olmak üzere ordu’dan Gürcistan sınırına kadar olan kıyı kesiminde tarımı yapılıyor. çay üretimi son yıllarda 140-150 bin ton arasında değişmiştir.ihtiyaç fazlası ihraç edilir.

diğer sanayi bitkileri
haşhaş da sanayi bitkisidir. orta Anadolu bölgesi ve iç batı Anadolu’nun güneyinde yetiştirilir. ilaç yapılır. kenevir
Kastamonu ve çevresinde; susam Anason yer fıstığı Akdeniz bölgesi’nde gül Göller yöresinde ayçiçeği
Trakya ve güney Marmara’da üretimi yapılmaktadır.

sebzecilik
sebzeler çok fazla su ister. yurdumuzda en fazla Akdeniz bölgesi’nde üretimi yapılır.
Akdeniz bölgesi’nde turfanda sebzecilik çok gelişmiştir ve büyük gelir sağlar. seracılık Günden Güne yaygınlaşan önemli bir faaliyettir. ülkemizin sebze üretiminin ¼ kadarı
Akdeniz’de üretilir.

sebze ürünleri arasındaki diğer ürünler
bakla (daha çok batı bölgelerimizde). fasulye (en fazla orta Karadeniz’de) nohut (orta
Anadolu) kırmızı mercimek (g. doğu) patates başta orta Anadolu olmak üzere yurdun her bölümünde yetişir.

meyvecilik
üzüm
yurdumuz asmanı ana vatanıdır. üzüm en çok üretilen ve tüketilen meyvelerden biridir. kışın -40c’ye kadar dayanır. üretimde başta ege bölgesi (Manisa
İzmir denizli) gelir. 2. g. doğu Anadolu bölgesidir. 3. iç Anadolu’dur. dünya kuru üzüm üretiminde birinciyiz ve ihracat yapmaktayız.

elma
yetiştirme alanı bakımından ikinci sıradadır. bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir.
Niğde Nevşehir Amasya tokat Kastamonu bursa burdur Isparta Antalya önemli üretim merkezleridir.

incir
Akdeniz iklim bitkisidir.en fazla ege bölgesinde gelişmiştir. (başta aydın gelir).üretimin %80′i bu bölgeden karşılanır. ayrıca
Akdeniz g. Marmara g. doğu Anadolu Karadeniz kıyılarında da tarımı yapılır. dünya kuru incir üretiminde ilk sırada yer alıyoruz.

fındık
anavatanı Türkiye’dir. en iyi yetişme şartları Karadeniz iklim bölgesidir. üretimin %40′ı bu bölgeden sağlanır. ayrıca
Sakarya çevresinde tarımı yapılır.Türkiye dünya fındık üretim ve ihracatında birinci sıradadır.

Antep Fıstığı
g. doğu Anadolu’da en iyi şekilde yetişir. başta g. Antep ve ş. urfa gelir. ayrıca
Akdeniz ve ege bölgelerinde çitlembik ağaçlarının aşılanması ile de üretilebilir. önemli ihraç ürünümüzdür.

turunçgiller (narenciye)
(portakal mandalina limon greyfurt turunç)
tropikal iklim bitkisidir. en çok Akdeniz bölgesi’nde üretilir(%88). Antalya başta olmak üzere bütün
Akdeniz kıyılarında tarımı yapılır. ege bölgesi’nde İzmir’e kadar kıyı kesiminde g.
Marmara’nın bir kısmında o. Karadeniz de rize çevresinde ve g. doğu Anadolu’nun batısında tarımı yapılmaktadır.

muz
tropikal iklim bitkisidir. yurdumuzda Akdeniz kıyılarında tarımı yapılabilmektedir. bu gün
Antalya- Gazipaşa- Anamur ilçelerinde gelişmiştir.

kayısı
bütün bölgelerimizde üretilebilir. en fazla tarımı orta Anadolu’da Malatya
Elazığ çevresinde gelişmiştir.

badem
kıraç arazide yetişebilir. bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilmektedir. en çok iç
Anadolu’da Niğde Nevşehir çevresinde gelişmiştir.

ithal ettiğimiz tarım ürünleri
pirinç kahve kakao muz kivi ananas Hindistan cevizi hurmadır.
önemli ihracat ürünlerimiz:
fındık Antep fıstığı pamuk tütün k. üzüm k incir k. kayısı haşhaş gibi

Online Sayısı
 
Facebook Beğen
 
Online Sayısı
 
Toplam Ziyaret
 
Durum
 
Hazırlayan
 
Nedim Yıldırım
 
Bugün 17 ziyaretçi girdi.
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol